Báo cáo

Cloud Menu cung cấp một số báo cáo nhằm hỗ trợ quản lý nhà hàng/quán cafe theo dõi tình hình hoạt động kinh doanh của nhà hàng qua đó phân tích số liệu, thống kê để có thể đưa ra các giải pháp tối ưu nhằm thúc đẩy doanh thu và lơi nhuận

 - Báo cáo thu ngân

 - Báo cáo doanh thu hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng, theo thời gian

 - Báo cáo công nợ

 - Báo cáo doanh thu theo nhân viên, theo mặt hàng