Gọi món

1. Mục đích

Giúp lễ tân ghi nhận các món mà khách đã đặt trên phần mềm

2. Các bước thực hiện

Click vào bàn tương ứng của khách, màn hình gọi món sẽ xuất hiện như bên dưới

Các món phổ biến sẽ xuất hiện đầu tiên như hình bên dưới (Để cài đặt món phổ biến, vào mục quản lý danh mục hàng hoá)

Click vào các mũi tên phía bên trái trên, dưới cùng của nhóm hàng để xem tiếp các nhóm hàng khác 

goi-mon1

- Chọn món: click vào các danh mục phía bên trái màn hình, tương ứng với danh mục là các món ăn phía giữa màn hình

- Điều chỉnh số lượng món ăn: click vào biểu tượng tam giác bên cạnh món đã gọi để tăng giảm số lượng món ăn 

Hoặc click vào biểu tượng 3 dấu chấm --> chọn điều chỉnh số lượng

dieu-chinh-so-luong

nhập số lượng vào rồi chọn ok để lưu lại thông tin

dieu-chinh-so-luong1