Quản lý kho và định lượng

Giúp quản lý nhà hàng/quán cafe có công cụ để theo dõi số lượng tồn trong kho, tình hình nhập kho, xuất kho (tự động tính toán nguyên vật liệu từ các hóa đơn bán hàng) để đưa ra các chính sách bán hàng phù hợp và tránh tình trạng gian lận 

 

Gồm các nghiệp vụ cơ bản sau:

 - Nhập kho

 - Xuất kho

 - Báo cáo tổng hợp tồn kho