Tạo phiếu thu

1. Mục đích

 Phần mềm cho phép lập các phiếu thu (thu nợ khách hàng, thu khác) giúp quản lý nhà hàng/quán cafe có thể theo dõi chi tiết về mặt tài chính

2. Các bước thực hiện 

Tại gia diện màn hình chính --> chọn sổ quỹ

so-quy

Chọn thu -->tạo phiếu thu (thu khác, thu nợ)

phieu-thu

Để điều chỉnh phiếu thu --> chọn cập nhật

 

Thu khác (thu tiền phạt/đề bù từ nhân viên, thu đền bù từ khách,...)

thu-khac

Tích vào biểu tượng tam giác trên phiếu thu để chọn loại tiền tương ứng, nhập các thông tin vào phiếu thu --> chọn lưu để lưu lại các thông tin 

 

Thu nợ khách hàng

thu-no-khach-hang

Click vào biểu tượngtam giácđể chọn khách hàng đã nợ, chọn loại tiền, điền các thông tin tương ứng vào (có thể thêm diễn giải tại phần mô tả) -> chọn next

thu-no

Nhập số tiền khách trả --> chọn phân bổ (phân bổ số tiền vào các hóa đơn còn nợ)--> chọn next

thu-no

Chọn finish để hoàn thành và lưu lại phiếu thu