Tin tức

Liên minh chất thải thực phẩm ra mắt với 14 nhà sản xuất và bán lẻ

Liên minh chất thải thực phẩm ra mắt với…

Diễn đàn Hàng tiêu dùng đã tổ chức một nhóm do các Giám đốc điều hành tại 14 nhà bán lẻ và nhà sản xuất lớn nhất đứng đầ…