Loading...

Bảng Giá Phần Mềm Quản Lý Nhà Hàng

Cơ Bản

*Bán hàng cơ bản
đ1.000.000 một
năm
  •  Khởi tạo miễn phí
  •  Từ năm thứ 2: VND 750,000

Tiêu Chuẩn

*Bán hàng chuyên nghiệp
đ1.900.000 một
năm
  •  Khởi tạo : 500.000 đ
  •  Từ năm thứ 2: 1.000.000 đ

Branding

*Chuỗi thương hiệu
Báo giá
  •  Đẩy đủ tính năng
  •  Nghiệp vụ chuỗi
So sánh chức năng
 
Cơ bản - Basic
Chuyên nghiệp - Pro
Chuỗi thương hiệu - Branding
  Đầy đủ nghiệp vụ bán hàng online cơ bản
(PC hoặc POS hoặc Máy tính bảng)
Ghi, điều chỉnh và hũy order    
Chuyển bàn, gộp và tách hóa đơn    
Mua mang về    
Tính tiền, in phiếu tạm tính và in hóa đơn    
Gửi yêu cầu chế biến cho bếp/bar    
Báo cáo thống kê kinh doanh    
Quản lý thu chi      
Phân quyền chặc chẽ theo vai trò của nhân viên      
Lưu vết các giao dịch bán hàng      
Ứng dụng quản lý trên điện thoại - Cloud Menu Admin    
  Bán hàng chuyên nghiệp
Hỗ trợ nhiều máy in cho các bộ phận pha chế      
Quản lý kho và định lượng      
Quản lý công nợ khách hàng và nhà cung cấp      
      + Thêm 1 chi nhánh : 99.000 VND/1 tháng
  Cloud Menu Order - Ghi order trên điện thoại hoặc máy tính bảng
1.000.000 VND/1 năm
Ghi Order      
Thêm món phụ, ghi chú món      
Chuyên bàn, tách và gộp bill      
Chuyển yêu cầu pha chế      
Chuyển yêu cầu thanh toán