Loading...

Authority Score Là Gì?

Authority score - Điểm xác thực tên miền là số liệu do Sermush sử dụng để đo lường chất lượng tổng thể của tên miền hoặc trang web và hiệu suất SEO. Điểm số dựa trên nhiều số liệu thể hiện mức độ đáng tin cậy và thẩm quyền

Authority score được tính toán như thế nào?

Điểm xác thực là kết quả của các phép tính do thuật toán mạng nơ-ron sử dụng công nghệ máy học để đo lường quyền hạn của tên miền dựa trên chất lượng, mức độ phổ biến và các tín hiệu liên kết ngược (backlinks).

Việc tính toán được thực hiện theo hai bước:

Bước 1. Thuật toán máy học ban đầu của chúng tôi sử dụng dữ liệu tìm kiếm tự nhiên (không trả tiền), dữ liệu lưu lượng truy cập trang web và dữ liệu backlinks để hiểu thứ hạng của các miền phổ biến và đáng tin cậy nhất trên web.

Bước 2. Thuật toán thứ hai sử dụng dữ liệu backlinks để phát hiện cách một trang web tăng hoặc giảm quyền hạn của nó bằng cách đạt được các liên kết. Các số liệu trong phép tính này bao gồm:

  • Số lượng tên miền giới thiệu trỏ đến trang web
  • Điểm chất lượng của mỗi miền giới thiệu
  • Theo dõi so với liên kết nofollow trỏ đến trang web (liên kết đến )
  • Theo dõi so với các liên kết nofollow trỏ ra khỏi trang web (liên kết ra ngoài)
  • Số lượng liên kết ra ngoài từ mỗi tên miền giới thiệu
  • Tổng số liên kết ngược trỏ đến trang web
  • Số lượng IP giới thiệu trỏ đến trang web
  • Số lượng mạng con giới thiệu trỏ đến trang web

Giá trị được đo trên thang điểm từ 0 đến 100, với giá trị sau là giá trị mạnh nhất. Điểm số cuối cùng được đo lường liên quan đến các lĩnh vực có thẩm quyền nhất. Chỉ có một số miền trên Internet có điểm số cao nhất : 99, 98, v.v.

Chia sẽ:
 28/07